Tôm sú

TÔM SÚ GIỐNG

Tôm sú giống được sản xuất có nguồn gốc tôm bố mẹ trong nước với công nghệ sinh học không sử dụng kháng sinh. Giống tôm sú Đặc điểm: Sú tôm..