Tôm sú

TÔM GIỐNG - TÔM SÚ GIỐNG

Tôm sú giống (tôm giống, tom giống) được sản xuất có nguồn gốc tôm bố mẹ trong nước với công nghệ sinh học không sử dụng kháng sinh. Giống tôm..