Để Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất tôm của thế giới

Theo ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty N.G Vietnam - người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất tôm siêu thâm canh, thì việc xây dựng ngành công nghiệp tôm sẽ giải quyết được 6 nội dung lớn, quy mô rộng của quốc gia hiện nay.
ngành tôm
Thủ tướng tham quan mô hình nhà máy chế biến tôm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với giới kinh doanh và bà con về con tôm tại thủ phủ Cà Mau.
Là người có nhiều năm gắn bó với con tôm ở miền đồng bằng châu thổ Cửu Long, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty N.G Vietnam cho biết, ông rất tâm đắc với nhiều nhận định của Thủ tướng, đặc biệt là ý kiến trăn trở việc làm thế nào để Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất tôm của thế giới.

Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu bài viết của ông Xuân về những kiến nghị “để Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất tôm của thế giới”.

Ý nghĩa đằng sau mong muốn của Thủ tướng

Tại hội nghị, Thủ tướng nói rằng “Việt Nam phải trở thành công xưởng sản xuất tôm chất lượng cao của thế giới, sản xuất tôm của Việt Nam phải phấn đấu đóng góp được 10 tỷ USD trước năm 2025 vào GDP quốc gia”, theo tôi đó vừa là nhận định đúng về tiềm năng và khai thác cơ hội nguồn lợi tự nhiên riêng có của Việt Nam, vừa là ý kiến chỉ đạo về phương thức để tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nhiều ngành, lĩnh vực khác.

Hiện nay, tại Cà Mau đã có một số mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, sử dụng công nghệ cao, đáp ứng được năng suất nuôi trồng lên tới 120 tấn/ha/năm và sản xuất ổn định trong điều kiện thời tiết bất thuận lợi như năm 2016. Nếu các mô hình đó được nhân rộng thì chỉ cần 10.000 ha nuôi chúng ta đã có thể đạt được sản lượng 1,2 triệu tấn tôm thương phẩm chất lượng cao, tức là gấp đôi sản lượng sản xuất của cả Việt Nam hiện nay (660.000 tấn/năm và sử dụng tới 680.000 ha để sản xuất).

Như vậy, nếu sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất, chứ chưa cần mở rộng diện tích sản xuất, thì chúng ta cần dưới 30.000 ha mặt nước nuôi trồng (tương đương 120.000 ha đất - tỉ lệ theo quy hoạch nuôi siêu thâm canh công nghệ cao) (3) trên tổng diện tích 680.000 ha hiện nay đã có thể đạt được chỉ tiêu của Chính phủ và Thủ tướng đề ra.

Đó là phương thức trọng yếu để tổ chức lại cách thức và tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp, mang lại kết quả đột phá về năng xuất, chất lượng cũng như tiết giảm được chi phí quốc gia như hạ tầng lưới điện, giao thông, tài chính phải kéo tới các khu vực sản xuất năng suất thấp, manh mún và chất lượng kém như hiện nay.

Một số đề nghị mạnh dạn   

Là người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất tôm siêu thâm canh, cá nhân tôi thấy rằng: Xây dựng ngành công nghiệp tôm sẽ giải quyết được 6 nội dung lớn, quy mô rộng của quốc gia hiện nay.

Một là, phát triển các khu vực có tài nguyên biển, nhưng đói nghèo, chậm phát triển hoặc không có điều kiện phát triển lĩnh vực khác.

Hai là, giải quyết việc làm tại chỗ cho một số lượng lớn lao động thiếu việc làm tại các khu vực khó khăn.

Ba là, xây dựng các thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Bốn là, xây dựng, kiến tạo một ngành/lĩnh vực có đóng góp lớn cho GDP quốc gia.

Năm là, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nguồn đất nông nghiệp đang được sử dụng trồng lúa kém hiệu quả hiện nay.

Sáu là, có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên do biến đổi khí hậu mang lại - đặc biệt khu vực ĐBSCL.

Quyết sách đúng, mạnh mẽ và đột phá của Chính phủ sẽ kiến tạo nên một ngành công nghiệp mũi nhọn, có sức sống lâu dài, tạo nên được thương hiệu quốc gia trên bản đồ thế giới, cũng như tạo dựng nên được một số thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm - điều này hoàn toàn phù hợp và nêu cao tiêu chí của Chính phủ ta nhiệm kỳ này: Chính phủ kiến tạo.

Kiến tạo ngành công nghiệp tôm sẽ là hình mẫu cho công cuộc phát triển các ngành, lĩnh vực khác về lâu dài; là động lực cho các ngành công nghiệp khác phát triển như công nghệ sinh học, công nghiệp hóa chất, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa…

Kiến tạo ngành công nghiệp tôm sẽ kèm theo làn sóng khởi nghiệp với tư duy, phương thức hiện đại trên diện rộng và hiệu quả kinh tế rất cao.

Tôi cũng xin mạnh dạn có thêm một số ý kiến và kiến nghị làm rõ thêm nhằm triển khai bằng được nhận định và quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng.

Một thời gian dài chúng ta chưa đánh giá đúng, đủ, tiềm năng, lợi thế và quy mô của ngành nuôi tôm của Việt Nam so với các ngành, lĩnh vực khác; ở hầu hết các cấp, các địa phương, dẫn tới chưa chú trọng quy hoạch, điều hành khu vực sản xuất này ngang tầm với tiềm năng mà điều kiện tự nhiên riêng có của Việt Nam mang lại.

Do đó, cần đánh giá đúng, đủ khả năng đóng góp của ngành tôm vào GDP quốc gia so với các ngành, lĩnh vực khác hiện nay và trong lâu dài trên các chỉ tiêu: Ngoại tệ mang về cho đất nước; tổng nguồn lợi của xã hội; giải quyết vấn đề lao động dôi dư ở các khu vực khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, chỉ số ICOR của ngành; quy mô nguồn lực xã hội đang được đầu tư hoặc sử dụng như tài chính, quỹ đất, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện…

Nuôi trồng và chế biến tôm là ngành có khả năng đóng góp lớn, tầm nhìn phải đáp ứng như Thủ tướng đã nhận định: “Việt Nam phải là trung tâm sản xuất tôm của thế giới”, vì vậy phải có chính sách đột phá, cách làm đột phá, doanh nghiệp đột phá và con người đột phá để triển khai bằng được nhận định này.

Cần thiết phải có chương trình trọng điểm quốc gia cho lĩnh vực này, cần thành lập ban chỉ đạo chương trình ở cấp Trung ương, tỉnh, thành phố và cấp cơ sở là cấp huyện; người đứng đầu Chính phủ phải là trưởng ban; người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành phố phải đứng đầu ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố; người đứng đầu chính quyền cấp huyện phải đứng đầu ban chỉ đạo cấp cơ sở.

Chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển ngành tôm cần có mục tiêu cụ thể, có tính chất đột phá trong một khoảng thời gian cụ thể (nên là 4 năm) như: Việt Nam có thể chủ động sản xuất nguồn giống kháng bệnh và tăng trưởng nhanh (như Ecuador hiện nay đã làm được). Việt Nam có thể chủ động sản xuất nguồn thức ăn cho tôm chất lượng cao sử dụng nguyên liệu bột cá địa phương, thay vì nhập khẩu nguồn bột cá của Peru để giảm giá thành và tránh tình trạng lệ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài đang chi phối như hiện nay (như Ấn Độ đã làm được).

Việt Nam phải làm chủ được công nghệ sinh học, vi sinh phục vụ ngành tôm. Cần thiết phải hình thành khoa nuôi tôm – tách ra từ khoa nuôi trồng thủy sản - của các trường đại học nhằm chuyên sâu hóa công tác đào tạo và nghiên cứu phục vụ mục tiêu quốc gia.

Chỉ có mục tiêu cụ thể, thời hạn cụ thể thì mới có thể thúc đẩy sự vào cuộc quyết liệt của Trung ương, các tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên môn.

Chương trình trọng điểm quốc gia về tôm phải được triển khai ở quy mô sản xuất lớn, lấy hình thức sản xuất công nghiệp là chủ yếu, hình thức sản xuất bán thâm canh hoặc xen canh hoặc sinh thái là thiểu số và chỉ nên được triển khai tại các khu vực cần bảo tồn, bởi có như vậy chúng ta mới có thể hình thành nền sản xuất lớn và chuyên nghiệp. Lấy tư duy công nghiệp, đòi hỏi kỹ thuật, kỷ luật cao để triển khai chương trình trọng điểm, thay vì quan niệm nuôi tôm đơn thuần là lĩnh vực nông nghiệp.

Trong chuỗi sản xuất ra sản phẩm tôm thì khâu nuôi trồng đóng vai trò quan trọng nhất, vì khó nhất, liên quan tới sinh kế của số đông bà con nông dân và mang giá trị gia tăng nhiều nhất, do đó cần thiết tập trung quan tâm và chỉ đạo vào khâu nuôi trồng hơn khâu chế biến như hiện nay.

Về quy hoạch, hiện chưa có quy hoạch rõ ràng ở hầu khắp các địa phương; công tác quy hoạch chưa thực hiện đúng, đủ 2 nhiệm vụ thiết yếu, đó là: Là công cụ kỹ thuật mạnh phục vụ khu vực sản xuất; là công cụ quản trị mạnh phục vụ công tác điều hành. Chưa có quy chuẩn về quy hoạch vùng nuôi, cũng như quy chuẩn về quy hoạch ao nuôi của từng hộ nuôi, dẫn tới tình trạng hiệu quả sử dụng đất thấp, năng suất nuôi trồng thấp, ô nhiễm có khả năng xảy ra trên diện rộng, an toàn sinh học ở mức thấp, có khả năng lây lan, mất kiểm soát trong công tác phòng chống dịch.

Do đó, phải thực hiện quy hoạch và tối đa hóa phần diện tích được quy hoạch có thể sử dụng vào mục đích nuôi tôm ở các tỉnh, thành phố có điều kiện phù hợp - đặc biệt chú trọng và sớm tiến hành công tác quy hoạch tại các tỉnh thuộc ĐBSCL để nhanh chóng sử dụng được điều kiện tự nhiên ưu đãi và là phương án tốt để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

Để hình thành được nền sản xuất lớn trong lĩnh vực tôm thì Việt Nam nhất thiết phải có một số doanh nghiệp hạt nhân trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến.

Trong lĩnh vực nuôi trồng sản xuất tôm hiện nay còn thiếu vắng những doanh nghiệp hạt nhân mang tính hình mẫu và động lực cho ngành. Đây là đặc điểm chung, không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn điển hình ở các cường quốc xuất khẩu tôm khác như Thái Lan, Ấn Độ.

Khai thác và khắc phục được đặc điểm này hoàn toàn có thể mang lại động lực mới mang tính đột phá của Việt Nam so với các quốc gia khác, bởi vậy, để hình thành được nền sản xuất lớn trong lĩnh vực tôm thì Việt Nam nhất thiết phải có một số doanh nghiệp hạt nhân trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến tôm.

Các doanh nghiệp này sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ: Hình thành thương hiệu quốc gia trên thị trường thế giới; định hướng, xây dựng và dẫn dắt công nghệ nuôi trồng, chế biến kỹ thuật cao cho quốc gia; tạo thành một hệ sinh thái các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng kéo theo.

Từ kinh nghiệm bản thân cho thấy, qua các lao động tại doanh nghiệp NG Vietnam – môi trường đòi hỏi tác phong công nghiệp, kỹ thuật lao động cao, quy trình chặt chẽ với năng suất nuôi trồng rất cao đã lan tỏa được phương thức, quy trình, tác phong công nghiệp tới số đông người nuôi trồng tại địa phương và chuyển biến, lan tỏa được hiệu quả ra bên ngoài.

Phải phát hiện các mô hình ở nhiều cấp quy mô đầu tư, quy mô quỹ đất sử dụng có hiệu quả cao và tiến hành truyền thông phổ biến tới số đông bà con để nhân rộng mô hình. Tránh tình trạng một số hãng nước ngoài và ngay cả công ty sản xuất con giống, thức ăn trong nước vì tìm kiếm lợi nhuận đã phổ biến quy trình nuôi trồng chưa hiệu quả cao tới bà con làm gia tăng chi phí sản xuất.

Hiện các đơn vị chức năng như các viện, cơ quan nghiên cứu vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng vẫn còn hạn chế trong công tác bám địa bàn, bám dân để hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Công tác nghiên cứu chưa theo kịp đòi hỏi phát triển của ngành; kết quả nghiên cứu chưa chuyển giao hiệu quả, dẫn tới năng suất nuôi trồng hiện nay còn thấp.

Vì chưa có hình mẫu phát triển, cũng như quy chuẩn trong công tác nuôi trồng, nên tình trạng chung hiện nay là nuôi trồng theo thói quen, bắt chước về hình thức nhưng không hiểu bản chất, dẫn tới ngoài việc năng suất thấp là chất lượng sản phẩm tôm kém, hiện tượng tôm có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép là phổ biến, dẫn tới nghi ngại, buộc một số quốc gia phải dựng hàng rào kỹ thuật đối với tôm nhập từ Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu tôm Việt Nam cũng như giá trị mang về. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng phục vụ nuôi trồng tôm làm tổn hại nghiêm trọng tới khu vực sản xuất này và làm gia tăng đáng kể các yếu tố quan ngại.

Đối với khu vực chế biến tôm, hiện có một số nhà chế biến nhập tôm từ khu vực chịu thuế xuất cao vào Liên minh châu Âu (như Ấn Độ hiện nay chịu mức thuế là 12% khi vào châu Âu) về Việt Nam rồi lại xuất sang châu Âu (Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi là 4,2%) để hưởng lợi nhuận, nhưng gây tổn hại nghiêm trọng và diện rộng tới nền kinh tế cũng như uy tín quốc gia khi Liên minh châu Âu đang tiến hành điều tra và có thể điều chỉnh mức thuế ưu đãi hiện nay. Lợi nhuận nhỏ của một số doanh nghiệp đang gây tổn hại lớn cho cả một ngành sản xuất tiềm năng lớn.

Về công tác phân bổ nguồn lực quốc gia hay chính sách hỗ trợ: Hiện nay công tác này còn chưa hợp lý. Đơn cử như chính sách hỗ trợ/cho vay tài chính cho các hộ nuôi trồng được thực hiện còn rất hạn chế, nhỏ lẻ. Một khi người nuôi trồng nhận không đủ khoản hỗ trợ hoặc cho vay để đầu tư thì nguy cơ cao là khoản hỗ trợ hoặc cho vay đó sẽ mất trắng hoặc sử dụng sai mục đích, điều đó càng khó khăn cho bà con.

Vì vậy, kiến nghị cần sớm thực hiện khoản vay ưu đãi như Thủ tướng đã chỉ đạo, sớm đưa luồng tài chính này vào sản xuất. Trong quá trình thực hiện cần có cơ chế đặc biệt để vừa giảm được rủi ro vừa nhanh chóng thúc đẩy được sản xuất.

Để nâng cao năng suất và gia tăng lợi nhuận cho bà con, cần khuyến khích mô hình nuôi tôm siêu thâm canh sử dụng công nghệ cao bằng các nguồn tài chính ưu đãi. Nên tập trung vào khu vực, mô hình này thay vì hỗ trợ cho các mô hình kém hiệu quả và nhiều rủi ro.

Cần sớm xác định, gây dựng một số doanh nghiệp hạt nhân mang tính chất động lực cho toàn  ngành và có chính sách quan tâm, hỗ trợ đột phá nhằm triển khai được nhiệm vụ đột phá như hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nghiên cứu và kỹ thuật, hỗ trợ quỹ đất nuôi trồng lớn…

Lĩnh vực sản xuất tôm phải được hưởng ưu đãi như các lĩnh vực trọng yếu khác, bao gồm cả hỗ trợ điện, giao thông tới các khu vực sản xuất lớn hoặc khu vực sản xuất tập trung.

Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi, mong nhận được sự đồng thuận của mọi người để cùng hướng tới mục đích đưa con tôm Việt Nam đi khắp năm châu bốn biển.

05/04/2017
Lê Anh Xuân
Báo Chính Phủ
 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN ĐẠI LỢI
chuyên cung cấp thủy hải sản chất lượng cao  . sản phẩm đặc biệt tôm sú giống bình thuận với cách thức nuôi trồng và đánh bắt đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Nông Nghiệp
Tag: tôm sú giống bình thuậntom su giong binh thuan
        tôm giống, tôm thẻ chân trắng
Hotline: 0907 259 768 ( Mr. Chung )
             0919 927 448 ( Mr. Thủy )

Bài viết liên quan

29/10/2021 15:33

Bệnh vi bào tử trùng EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) trên tôm là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong nuôi tôm công nghiệp hiện nay. Tác nhân gây bệnh được xác định là vi bào tử trùng microsporidia- một ký sinh trùng nội bào, vật có thể..

Xem thêm

29/09/2021 10:43

Bổ sung khoáng chất cho tôm thẻ, tôm sú đúng cách sẽ quyết định đến tỉ lệ sống và sự tăng trưởng của tôm nuôi. Đặc biệt là những ao nuôi có độ mặn thấp cần bổ sung khoáng chất để đạt được sản lượng mong muốn. Ở bài..

Xem thêm

11/06/2021 11:23

Năm 2020, các nhà máy thức ăn chăn nuôi phải chật vật hỗ trợ nông dân trước những biến động mạnh mẻ về giá và nhu cầu. Đầu năm 2021, không khí ảm đạm bao trùm thị trường thức ăn chăn nuôi cùng cơn bảo giá nguyên liệu thức ăn..

Xem thêm

15/04/2021 15:21

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ngành tôm Việt Nam lần thứ ba năm 2021 (VietShrimp 2021) diễn ra từ ngày 14 – 16/04/2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC): 108A, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Xem thêm

24/03/2021 09:28

Kháng kháng sinh (AMR) là mối đe dọa ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Hạn chế sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản góp phần loại bỏ AMR trên toàn cầu.

Xem thêm

13/11/2020 10:01

Thành phần nước biển là 1 sự cân bằng tinh tế của Trái đất, nhiều tỷ năm lịch sử Trái đất đã trôi qua, tất cả những khoáng chất dễ hòa tan đã được mưa rửa trôi, theo sông chảy hết xuống biển. Mỗi loại nguyên tố đều có..

Xem thêm

26/10/2020 16:07

Một loại vi sinh muốn đưa được ra thị trường cần phải được đưa về dạng có thể tồn trữ lâu dài, có thời hạn : shelf-life. Vi sinh có loại sinh bào tử như các loài Bacillus, thì khi sản xuất chỉ cần đưa môi trường thích hợp..

Xem thêm

12/10/2020 14:44

Trong số rất nhiều loài vi sinh sử dụng trong nuôi trồng thủy sản thì B. subtilis là loài có nhiều tiềm năng nhất. B. subtilis là một loại vi khuẩn đặc biệt, có khả năng tạo ra nhiều tác dụng có lợi trên vật chủ như: cải thiện tăng..

Xem thêm

22/02/2020 10:04

Các loài thủy sản là những động vật biến nhiệt, có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Tuy nhiên, mỗi loài có khoảng giới hạn thích hợp, khi nhiệt độ môi trường quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá giới hạn thì..

Xem thêm

25/11/2019 10:40

Màu nước phản ánh chính xác tình trạng chất lượng nước trong ao; trong quá trình nuôi, màu nước có thể biến đổi, đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức nhận biết để đánh giá chất lượng nước một cách chính xác và đưa ra các..

Xem thêm

13/11/2019 09:17

Là một trong 5 tỉnh của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) và là một trong ba tỉnh dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng; nhưng với vai trò mũi nhọn, quan trọng trong việc phát triển kinh tế của..

Xem thêm

18/10/2019 09:57

Nhiều năm nay, tôm nuôi của Việt Nam dù thành hay bại thì vẫn “vấp” phải bài toán giá và điệp khúc “được mùa mất giá” luôn tái diễn. Câu chuyện giảm giá thành nuôi tôm được nhắc đến liên tục, vậy nhưng, thực hiện như thế..

Xem thêm

18/10/2019 08:54

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tính đến 31/8/2019, cả nước có 2.457 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, trong đó có 1.855 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 602 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. Sản xuất được là 80,3..

Xem thêm

16/09/2019 16:19

Giao lưu với bà con khách hàng Vĩnh Linh - Quảng Trị

Xem thêm

16/09/2019 16:15

Farm nuôi anh Hoàng Bộ nhà phân phối con giống của cty khu vực Quỳnh Lưu - Nghệ An

Xem thêm

16/09/2019 16:12

Thăm farm nuôi và giao lưu cùng bà con nuôi tôm Hải Hậu - Nam Định

Xem thêm

14/05/2019 11:04

quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao miền tây

Xem thêm

14/05/2019 10:57

Khâu lựa chọn con giống là một trong những khâu quan trọng của quá trình nuôi tôm giống, bởi chất lượng tôm là một yếu tố quyết định chính cho sự thành công

Xem thêm

20/02/2019 08:50

Hội chứng tôm chết sớm EMS và hoại tử gan tụy cấp AHPND là khác nhau

Xem thêm

20/02/2019 08:49

xuất khẩu tôm sang các nước dự kiến tăng 30% trong năm 2019

Xem thêm

20/02/2019 08:44

Nuôi tôm giờ đã bớt vất vã

Xem thêm

20/12/2018 09:49

Hướng dẫn cách nuôi tôm theo công nghệ Biofloc

Xem thêm

10/12/2018 10:08

Hiện tại giá tôm thẻ chân trắng tăng 30% so với 3 tháng trước .

Xem thêm

10/12/2018 10:02

bài toán quản lý từ chất thải trong nuôi tôm

Xem thêm

25/10/2018 09:15

Để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số toàn cầu đang cần một nguồn protein bền vững. Các nhà khoa học Úc đang chạy đua để chọn tạo loài tôm lớn hơn, khỏe hơn hay còn gọi là "siêu tôm".

Xem thêm

19/10/2018 09:41

Có 3 phương pháp cho ăn được so sánh trong nghiên cứu bao gồm: cách cho ăn truyền thống, sử dụng máy cho ăn và hệ thống cho ăn cảm biến âm thanh.

Xem thêm

19/10/2018 09:33

Theo Sở NN& PTNT Cà Mau, 9 tháng đầu năm, diện tích nuôi tôm công nghiệp bị bệnh là 236,13 ha (giảm 48,61 ha so với cùng kỳ).

Xem thêm

09/10/2018 09:34

Những năm gần đây, cùng với phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển thì những giải pháp về kỹ thuật mới, tiên tiến ngày ngày càng được chú trọng.

Xem thêm

29/09/2018 09:53

Con tôm đang ngày càng phải đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, nhất là trong bối cảnh những nước sản xuất tôm chính đều thực hiện cải tiến về công nghệ để giảm giá thành. Con tôm Việt Nam sẽ phải làm gì để..

Xem thêm

29/09/2018 09:11

Theo tiến sĩ Trần Hữu Lộc tuyên bố trong hội nghị GOAL 2018 (Global Outlook for Aquaculture Leadership) được tổ chức tại Guayaquil, Ecuador thì SHIV đã xuất hiện tại Việt Nam.

Xem thêm

29/08/2018 10:14

EU vẫn là thị trường NK lớn nhất của tôm Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm tỷ trọng gần 25%. XK tôm Việt Nam sang EU tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, XK sang thị trường này trong tháng 7 đã bắt đầu giảm 14,6%..

Xem thêm

15/08/2018 10:36

Mới đây, tại diễn đàn khoa học và công nghệ phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở các tỉnh miền Trung do Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức. Một số cơ sở sản xuất, các nhà khoa học đã chia sẻ các mô hình áp dụng..

Xem thêm

17/07/2018 09:51

Theo VASEP, giá tôm nguyên liệu và giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng qua, nhất là trong quý II có xu hướng giảm nhẹ

Xem thêm

07/06/2018 10:09

Ngành tôm cần thay đổi

Xem thêm

30/05/2018 09:33

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên tôm nuôi

Xem thêm

20/01/2018 20:26

Việc kiểm soát và điều chỉnh lượng thức ăn là vấn đề rất quan trọng trong nuôi tôm thẻ.

Xem thêm

20/01/2018 20:24

Năm nay xuất khẩu thuỷ sản khó có thể lạc quan do các hàng rào kỹ thuật từ bên ngoài ngày càng khắt khe và tính cạnh tranh nguồn nguyên liệu trong nước đang yếu dần…

Xem thêm

15/01/2018 21:14

Các nhà khoa học Indonesia và Nhật Bản đã nghiên cứu ra một chất Poly hydroxyl isocopalane từ loài xốp biển Callyspongia sp có khả năng chống lại virus hội chứng đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng. Đây được xem hy vọng mới cho ngành nuôi..

Xem thêm

13/01/2018 11:37

Các hội nghị chuyên ngành về bệnh tôm và chủ đề Hội chứng hoại tử gan tụy cấp trên tôm (EMS/AHPNS) đều thống nhất rằng, khó có thể tìm ra một phương thuốc thần kỳ giải quyết được dịch bệnh, mà cần phải đưa ra một gói các..

Xem thêm

13/01/2018 11:15

Khác với tôm sú, tôm thẻ chân trắng thường xảy ra hiện tượng đục cơ. Sau đây là các trường hợp gây đục cơ và những giải pháp khắc phục khi nuôi tôm chân trắng.

Xem thêm

13/01/2018 11:07

Cùng với hơn 100 mô hình thí điểm nuôi tôm theo công nghệ cao, bước đầu thu kết quả “trăm nuôi trăm thắng” trong năm 2017, ngay đầu năm 2018, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu cũng đã chính thức khởi..

Xem thêm

12/01/2018 13:06

Để chủ động mùa vụ nuôi tôm, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2018, Tổng cục Thủy sản hướng dẫn Khung mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2018 đến các địa phương ven biển như sau:

Xem thêm

11/01/2018 23:01

Chẩn đoán sức khỏe tôm nuôi tại ao

Xem thêm

11/01/2018 21:17

Hội chứng chết đỏ thân là một trong những bệnh phổ biến gây chết hàng loạt trên tôm thẻ chân trắng (TTCT) ở nước ta.

Xem thêm

17/12/2017 20:24

Nuôi tôm là nuôi nước, muốn nuôi tôm thành công thì phải giữ được màu nước. Giữ được màu nước tức là giữ được nguồn thức ăn cho tôm và giữ được môi trường sống tốt cho tôm sinh trưởng phát triển.

Xem thêm

03/10/2017 08:00

Nghiên cứu của các nhà khoa học Thái Lan nhằm đánh gia tác động của sự nhiễm Vi bào tử Thelohania sp. đối với sự phát triển và thay đổi tăng trọng và mô bệnh học trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).

Xem thêm

03/10/2017 07:55

Tôm với dư lượng kháng sinh làm giảm uy tín của các quốc gia sử dụng chúng và danh tiếng của tất cả các nông dân nuôi tôm ở Đông Nam Á. Chính vì thế việc cập nhật danh sách các loại hóa chất và kháng sinh bị cấm trên thế giới là..

Xem thêm

30/06/2017 10:58

Nhân sự là tài sản lớn nhất của công ty

Xem thêm

08/06/2017 09:28

Mưa lớn và kéo dài sẽ gây nên hàng loạt sự biến động các chỉ tiêu môi trường trong ao nuôi tôm và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tôm nuôi. Bài viết sẽ trình bày tóm tắt những thay đổi trong ao nuôi tôm và biện pháp xử lý khi..

Xem thêm

05/06/2017 09:59

(Thủy sản Việt Nam) - Sau nhiều năm nuôi tôm thành công lẫn thất bại, những mô hình hợp tác nuôi tôm ở huyện Mỹ Xuyên đã rút ra được kinh nghiệm: đó là muốn nuôi tôm thành công và bền vững phải biết nói không với kháng sinh và các..

Xem thêm

11/05/2017 08:24

Theo Tổng cục Thủy sản, đến giữa tháng 3, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại ở 5 tỉnh trọng điểm là Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh đã gần 2.000 ha, chủ yếu do môi trường và thời tiết. Diễn biến tình hình vẫn..

Xem thêm

29/03/2017 08:21

Điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, thị trường xuất khẩu… đều đang rất thuận lợi cho sự phát triển ngành tôm. Nhưng hành trình đưa con tôm vào danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia vẫn có vài trở ngại mà chính người trong ngành nhận..

Xem thêm

18/03/2017 10:24

Trong điều kiện như hiện nay, việc nuôi tôm (đặc biệt là tôm thẻ chân trắng) ngày càng khó, nhiều người trắng tay trước những biến động của thời tiết, mùa vụ. Tuy nhiên, cũng không ít người thành công sau nhiều phen mạo hiểm mang..

Xem thêm

13/01/2017 14:41

Kiểm tra tôm bằng phương pháp cảm quan: Tôm có kích cỡ đồng đều, hệ số chênh lệch không vượt quá 5%, chiều dài >12cm. Màu sắc tôm tươi sáng, màu xám hoặc vàng xám (màu da bò), đầu thân cân đối, đuôi tôm xòe ra là con giống tốt...

Xem thêm

10/01/2017 09:09

Ông Phạm Thái Hòa ngụ ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) là một trong những nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi tôm theo hình thức thâm canh - bán thâm canh (TC - BTC). Ông đã đúc kết cho bản thân quy trình..

Xem thêm

02/01/2017 15:20

Xử lý chất thải trong ao là công việc luôn được quan tâm hàng đầu của người nuôi, nhằm đảm bảo cho ao nuôi được đảm bảo chất lượng và giúp vật nuôi phát triển một cách khỏe mạnh, mang lại hiệu quả nhất.

Xem thêm

22/12/2016 08:52

- Trong các chất dinh dưỡng thiết yếu trong tại sản xuất giống hay nuôi thâm canh, Ca và Mg đều đóng góp một vai trò không nhỏ quyết định đến chất lượng nước và sức khỏe động vật trong ao nuôi.

Xem thêm

15/12/2016 08:37

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016. Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bề vững - công bằng tại Việt Nam - SusV”. Ban quản lý dự án OXFAM, ICAFIS đã phối hợp với Chi cục thủy sản Sóc..

Xem thêm

10/12/2016 12:49

Thường xảy ra khi tôm thẻ khoảng 30 ngày trở lên. Nguyên nhân do đáy ao dơ, ao nhiễm khuẩn và đường ruột tôm yếu. Ruột tôm có thức ăn, gần cuối ruột có đoạn màu trắng hoặc đứt khúc. Phân tôm chuyển từ màu..

Xem thêm

09/12/2016 08:19

Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2017 và nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Ngày 30/11/2016, Tổng cục Thủy sản ban hành Công văn số 3298/TCTS-NTTS thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ..

Xem thêm

26/11/2016 15:46

Về cơ bản, hóa chất, thuốc và chế phẩm sinh học đều là những nguyên liệu đắt tiền và nếu không sử dụng đúng cách có thể gây ra những hậu quả xấu. Người nuôi tôm vì thế cần hiểu bản chất, cơ chế hoạt động và các tác..

Xem thêm

22/11/2016 15:54

Trong hai ngày, ngày 17 và 18/11/2016 Sở NN &PTNN Tỉnh Cà Mau đã tổ chức tập huấn quy trình nuôi theo các tiêu chuẩn GAPs và trong vùng của dự án ASC có thị trường gồm có các cán bộ địa phương, đại diện các HTX/THT..

Xem thêm

11/11/2016 15:07

Tỏi là chất kích thích miễn dịch tự nhiên cho tôm, với rất nhiều hoạt tính kháng vi khuẩn gram âm và dương, hoạt tính kháng virus, kháng nấm, tăng cường hệ miễn dịch cho động vật thủy sản. Tỏi kích thích quá trình thực bào, đại..

Xem thêm

05/11/2016 16:02

- Ngoài công tác chuẩn bị trước khi mùa mưa bão đến thì việc khắc phục và xử lý ao nuôi thủy sản sau mưa cũng góp một vai trò không nhỏ, giúp giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi. Xử lý môi trường Ngay sau những cơn mưa, việc làm..

Xem thêm

01/11/2016 15:48

Mới đây, ông Trần Công Thành đưa vào sử dụng khu nuôi tôm trong nhà kính có tổng diện tích 1.000m2 với 4 ao nuôi ở thôn Hòa An (xã Tam Hòa, Núi Thành). Đây là mô hình đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này ở Quảng Nam. Ông Thành cho..

Xem thêm

29/10/2016 08:08

Khoảng 50% chi phí hoạt động nuôi tôm đến từ lượng thức ăn thủy sản được sử dụng. Quản lý thức ăn phải đối mặt với một số thách thức rất lớn. Thức ăn tôm chìm xuống đáy ao và việc cho ăn đầy đủ không thể theo dõi..

Xem thêm

26/10/2016 08:42

Kỹ thuật nuôi tôm độ mặn thấp ở miền Nam Ecuador đã được thực hiện ở các trại nuôi trong đất liền sử dụng nguồn nước ngầm được bơm vào các ao có diện tích 0.5 – 1 ha có che phủ bạt. Quạt nước được vận hành trong suốt..

Xem thêm

24/10/2016 16:40

Hiện nay, protein thực vật đang được sử dụng để thay thế dần bột cá trong khẩu phần thức ăn thủy sản nói chung và thức ăn tôm nói riêng. Tuy nhiên các chất kháng dinh dưỡng đặc biệt là phytate có trong nguyên liệu thực vật có khả..

Xem thêm

22/10/2016 08:09

- Thường xuyên theo dõi, quan sát tôm nuôi là một trong những khâu quan trọng cơ bản giúp phát hiện bệnh sớm tại ao nuôi. Từ đó, người nuôi sẽ đưa ra những phương pháp điều trị bệnh kịp thời và hiệu quả.

Xem thêm

19/10/2016 10:33

Đối với các ao tôm lớn, thu hoạch được thì cử nhóm người riêng phụ trách tiến hành thu hoạch tôm, nhưng phải đảm bảo không mang mầm bệnh, lây lan mầm bệnh sang các ao khác. Còn đối với các ao tôm còn nhỏ thì diệt tôm tại trong..

Xem thêm

07/10/2016 10:14

Đứng trước những thách thức trong việc tìm giải pháp thay thế kháng sinh thì lựa chọn các thảo dược an toàn, dễ kiếm, tiết kiệm chi phí và hiệu quả luôn được các nhà khoa học ưu tiên. Dưới đây là một số thảo dược tại Việt..

Xem thêm

04/10/2016 08:59

Tổng cục thủy sản - Sự thành bại nuôi tôm nước lợ phụ thuộc rất lớn vào giám sát, quản lý môi trường ao nuôi tôm, đặc biệt thời gian ban đêm. Bài viết này giới thiệu các khuyến cáo của Soraphat Panakorn (Aquaculture Asia Pacific,..

Xem thêm

01/10/2016 08:39

TẢO VÀ QUẢN LÝ TẢO TRONG AO TÔM Ngoài vai trò là mắc xích đầu tiên của chuỗi thức ăn trong thủy vực và giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, tảo còn là nguồn cung cấp oxy chính cho hoạt động hô hấp của tôm, làm giảm độ trong của..

Xem thêm

29/09/2016 07:45

Chất lượng tôm giống đóng vai trò vô cùng quan trọng đến thành công của vụ nuôi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn mua tôm giống của những đơn vị cung cấp có uy tín, cần chú ý đến các tiêu chí đánh giá chất lượng. Ngoại..

Xem thêm

27/09/2016 07:57

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh trên tôm Đánh giá bài viết 1 2 3 4 5 Số lần đánh giá:1 ! Điểm 5/5 (Thủy sản Việt Nam) - Thường xuyên theo dõi, quan sát tôm nuôi là một trong những khâu quan trọng cơ bản giúp phát hiện bệnh sớm tại ao..

Xem thêm

22/09/2016 10:58

Anh Trần Anh Tân ở Hà Tiên - Kiên Giang, thả 300.000 con giống từ Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Đại Lợi. Nhờ con giống có chất lượng cùng với việc áp dụng kỹ thuật tốt, anh đã thành công trong vụ nuôi này, tôm sinh..

Xem thêm

19/09/2016 10:25

(Thủy sản Việt Nam) - Được xác định là nhân tố quan trọng hàng đầu trong nuôi tôm, những năm qua, nhà nước và các địa phương đã có nhiều chính sách ưu đãi cho lĩnh vực tôm giống. Tuy nhiên, để có thể phát triển hơn nữa, sản..

Xem thêm

17/09/2016 15:32

Hoàn thiện khung pháp lý giống thủy sản Đánh giá bài viết 1 2 3 4 5 (Thủy sản Việt Nam) - Để chất lượng giống thủy sản có tính ổn định, bền vững, những năm qua Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện khung pháp lý nhằm điều chỉnh các hoạt..

Xem thêm

29/08/2016 14:37

Thả giống: Tiến hành chọn lựa giống vào buổi sáng hoặc buổi tối, tránh thả giống trong điều kiện thời tiết xấu. Mật độ thả giống khoảng 30.000 - 40.000 con/mẫu, kích cỡ tôm giống từ 0,5 đến 1 cm. Nuôi dưỡng: Mỗi ngày tiến..

Xem thêm

22/08/2016 18:35

Nguyên nhân gây nên EMS ở tôm Thẻ Chân Trắng và một số giải pháp khắc phục(bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND) Tại hội nghị GOAL 2013 diễn ra tại Paris –..

Xem thêm

22/08/2016 18:31

5 SAI LẦM THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG NUÔI TÔM Trong thực tiễn sản xuất, nhiều hộ nuôi tôm theo đuổi mục tiêu sản lượng cao trong khi đầu tư không đúng mức dẫn đến tôm phát triển chậm, bệnh nhiều, tỷ lệ hao hụt cao. Chất lượng..

Xem thêm

06/07/2016 16:46

Giới thiệu Tôm thẻ chân trắng là loài tôm được nuôi chủ yếu ở các nước Châu Á, bao gồm Thái Lan (Limsuwan and Chanratchakool 2004). Từ năm 2012, người nuôi tôm Thái lan phải chịu thiệt hại lớn về kinh tế do EMS gây ra. Bệnh EMS đã làm..

Xem thêm

06/07/2016 16:45

Hiện nay, cây Lộc vừng đang được người chơi cây cảnh rất mến mộ. Bởi cây lộc vừng hội tụ được nhiều ưu điểm mà cây cảnh cần có:

Xem thêm

23/03/2016 06:58

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HIỆN TƯỢNG CHẾT SỚM KHI TÔM CÓ DẤU HIỆU TĂNG TRƯỞNG NHANH HƠN LÚC BÌNH THƯỜNG Thức ăn thiên nhiên,sinh vật phù du phong phú….giúp con tôm có đủ dinh dưỡng để phát triển và tăng trưởng nhanh…. Vấn..

Xem thêm

23/03/2016 06:56

Anh Huỳnh Văn Lượng, con trai ông Nén cho biết, khi cha anh chạy xe máy thì bị ngã, người và phần đầu bị thương nặng, ông hôn mê, nói sảng liên tục. Người nhà sau đó đã đưa ông Nén vào bệnh cấp cứu...

Xem thêm